Descubre las infinitas aplicaciones de los minerales técnicos

Oplev de uendelige anvendelser af tekniske mineraler

 1. Bygningsindustri:

  • Cement og mørtelfremstilling
  • Fremstilling af byggematerialer såsom mursten, fliser og paneler
  • Produktion af malerier, belægninger og fugemasser
 2. Kemisk industri:

  • Uorganisk kemisk produktion
  • Fremstilling af gødning og pesticider
  • Produktion af klæbemidler og harpikser
 3. Papir- og papindustri:

  • Papirfremstilling som mineralbelastning og pigment
  • Forbedring af papirets mekaniske og optiske egenskaber
  • Papproduktion og emballageprodukter
 4. Plast- og gummiindustri:

  • Produktion af plast og forstærkede forbindelser med mineraler
  • Fremstilling af gummiprodukter og elastomerer
 5. Keramisk og glasindustri:

  • Keramiske, porcelæns- og ildfaste produkter fremstilling
  • Glas- og glasfiberproduktion
 6. Fødevareindustri:

  • Madtilsætningsstoffer og mineraltilskud
  • Anti -gomerant middel og stabilisator i fødevarer
 7. Farmaceutisk og kosmetisk industri:

  • Fremstilling af farmaceutiske produkter og ernæringstilskud
  • Kosmetikproduktion, mundplejeprodukter
 8.  Tekstilindustri:
    • Fremstilling af ikke -vævede stoffer
    • Forbedring af resistens og holdbarhedsegenskaber for tekstilprodukter
    • Farvestof og pigmentproduktion
  1. Filter- og rensningsindustri:

   • Fremstilling af luftfiltre, vand og industrielle væsker
   • Oprensning og spildevandsbehandling og gasemissioner
  2. Metallurgiindustri:

   • Metalstøberi og raffinering
   • Produktion af legeringer og metalforbindelser
  3. Petroleum og gasindustri:

   • Boring og ekstraktion af olie og gas
   • Behandling og oprensning af råolie og naturgas
  4. Elektronikindustri:

   • Fremstilling af elektroniske komponenter og halvlederenheder
   • Produktion af isolerende materialer og elektriske ledere

  Dette er kun nogle eksempler på, hvordan tekniske mineraler bruges i forskellige brancher. Det er værd at nævne, at applikationer kan variere afhængigt af sammensætningen og specifikke egenskaber


  Tilbage til blog